На кафедрі відбулася студентська конференція в рамках Днів студенстької науки ЧДТУ 2022 (другий день)

 

21 квітня 2022 року в рамках проведення Днів студентської науки ЧДТУ кафедрою робототехнічних і телекомунікаційних систем та кібербезпеки було проведено студентську науково-практичну конференцію за участю студентів спеціальності 125 – Кібербезпека освітньої програми “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”.

З вітальним словом до  здобувачів вищої освіти звернулись завідувач кафедри   робототехнічних і телекомунікаційних систем та кібербезпеки д.т.н., проф. Палагін В.В., а також д.т.н., проф. Кунченко-Харченко В.І. та к.т.н., доц. Панаско О.М.

В роботі конференції приділялось посилену увагу інформаційним технологіям захисту інформації, різноманітним аспектам інформаційної та кібербезпеки, розробці та використанню програмного забезпечення захисту інформації,  криптографічного захисту, технологіям забезпечення інформаційної безпеки корпоративних комп’ютерних мереж з урахуванням джерел та засобів впливу загроз на об’єкти захисту.

Позитивним фактором у роботі конференції слід відзначити актуальність тем дослідження, наявність наукової новизни, практичної реалізації та високий рівень підготовки доповідей.  Результати студентських наукових досліджень будуть опубліковані в Збірнику тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ.

За результатами наукової конференції було відзначено доповіді таких учасників, як:

1 місце

Патлань Д.В. (гр. БІ-81) з доповіддю на тему “Практична реалізація алгоритму AES для криптографічного захисту даних” науковий керівник д.т.н., проф. Палагін В.В.

2 місце

1) Залозний А.О. (гр. БІ-81) з доповіддю на тему “Проектування захисту розподіленої мережі організації на основі шлюзів безпеки Cisco”  науковий керівник к.т.н., доц. Панаско О.М.

2) Панченко  І.В. (гр. БІ-81) з доповіддю на тему “Проектування захисту розподіленої мережі організації на основі маршрутизаторів Cisco” науковий керівник к.т.н., доц. Панаско О.М.

3) Присяжненко В.В. (гр. БІ-81) з доповіддю на тему “Розробка стеганографічної системи прихованої передачі звукових даних” науковий керівник д.т.н., проф. Палагін В.В.

3 місце

1) Голопотилюк А.В. (БІ-81+ск) з доповіддю на тему “Підсистема електронно-цифрового підпису документів на основі алгоритму RSA ” науковий керівник к.т.н., доц. Панаско О.М.

2) Савченко В.О. (гр. БІ-81+ск) з доповіддю на тему “Підсистема автентифікації користувачів на основі протоколу Шнорра” науковий керівник к.т.н., доц. Панаско О.М.

 

Вітаємо учасників конференції!