На кафедрі протягом багатьох років в рамках наукової школи професора Кунченка Ю.П. виконувалися наступні фундаментальні дослідження в області статистичної обробки сигналів:

  • «Розробка високоефективних методів і алгоритмів сумісного розрізнення сигналів і оцінювання їх параметрів на фоні негаусових завад», номер державної реєстрації 0112U001706;
  • «Розробка високоефективних методів і алгоритмів виявлення та розрізнення сигналів на фоні негаусових завад», номер державної реєстрації 0109U002748;
  • «Розробка теорії математичних методів і алгоритмів вимірювання параметрів довільного радіосигналу при адитивних негаусових завадах», номер державної реєстрації 0106U004485;
  • «Розробка математичних методів вимірювання параметрів постійного сигналу при мультиплікативних та адитивних негаусових завадах», номер державної реєстрації 0103U003681;
  • «Розробка теорії математичних методів обробки сигналів антенною решіткою при негаусових завадах», номер державної реєстрації 0100U004415
  • та ін.

За результатами проведеної роботи захищені кандидатські та докторські дисертації, опубліковані наукові праці в провідних журналах, прийнята участь в багаточисельних  міжнародних конференціях.