Види практик, передбачених навчальним планом 2020-21 н.р. для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма «Радіотехніка та робототехнічні системи»:

1 курс – фахова ознайомлювальна (керівник – професор Лега Ю.Г.);

Мета – ознайомлення зі структурою і організацією робіт підприємства та його відділів; зі штатним розкладом структурних підрозділів; основними принципами роботи зі спеціалізованою радіоелектронною апаратарою.

2 курс – технологічна (керівник – професор Лега Ю.Г.);

Мета – ознайомлення зі структурою і організацією робіт технологічних бюро (відділів), виробничих ділянок, заготівельних і складальних цехів; ознайомлення з роботами з налагодження та регулювання радіоелектронної апаратури; оволодіння практичними навичками розроблення та виробництва окремих вузлів і радіоелектронної апаратури в цілому.

3 курс – виробнича (керівник – доцент Гавриш О.С.);

Мета – ознайомлення зі структурою і організацією робіт виробничих відділів, ділянок, заготівельних і складальних цехів; ознайомлення з роботами з налагодження та регулювання радіоелектронної апаратури; оволодіння практичними навичками розроблення та виробництва окремих вузлів і радіоелектронної апаратури в цілому.

4 курс – переддипломна бакалавра (керівник – доцент Гавриш О.С.)

Мета – закріпити i розширити знання студентів з профілюючих дисциплін, розвинути навички самостійного проектування РЕА, обладнання, приладів, розробки технологічних процесів з врахуванням новітніх досягнень галузі промисловості, підібрати матеріали для дипломного проектування.