Спеціальність 172 «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА»

Спеціальність 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5  (молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра):

Освітні рівні:

 • Бакалавр зі скороченим терміном навчання
 • Кваліфікація: бакалавр з телекомунікації та радіотехніки
 • Термін навчання – 2 роки
 • Форма навчання: денна, заочна
 • Бакалавр зі скороченим терміном навчання
 • Кваліфікація: бакалавр з кібербезпеки
 • Термін навчання – 2 роки
 • Форма навчання: денна
 • Кваліфікація: магістр з телекомунікації та радіотехніки
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання: денна, заочна
 • Кваліфікація: доктор філософії (у галузі комп’ютерних наук)
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання: денна

 

Підготовка фахівців зі спеціальністі  125 – Кібербезпека (освітня програма: “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”).

Це перспективна спеціальність, де окрім отримання якісних знань комп`ютерної техніки, програмних і технічних засобів,  навичок програмування, адміністрування та налагодження мереж, студентами поглиблено вивчаються питання інформаційної безпеки, а саме:

 • розробка сучасних засобів захисту інформаційних мереж;
 • проектування, розробка, експлуатація та моніторинг систем захисту інформації;
 • організація режиму секретності та захисту секретної інформації;
 • криптографічний  захист  інформації, шифрування,  аутентифікація, цифровий підпис;
 • захист баз даних від несанкціонованого доступу;
 • захист інформації в комп`ютерних мережах;

Підготовка фахівців зі спеціальністі «Телекомунікації та радіотехніка» супроводжується вивченням фундаментальних дисциплін, а саме вищої математики, фізики, програмування, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також набуттям вмінь з проектування і розробки радіотехнічних та телекомунікаційних систем, навичок роботи з сучасним обладнанням (Arduino, Rasberry Pi, «Розумний будинок», IP-телефонія тощо);

 Освітня програма «Радіотехніка та робототехнічні системи», у якій поєднано фундаментальні знання в області радіотехніки, програмної та комп’ютерної інженерії з сучасними методами прийняття рішень. Також  особлива увага приділяється науковим основам робототехнічних систем, їх аналізу методами комп’ютерного моделювання, проектуванню і створенню програмних продуктів для інтелектуальних роботехнічних систем.

В освітній програмі «Телекомунікації», окрім базових напрямків підготовки радіоінженерів, приділяється велика увага розробці цифрових систем зв’язку та освоєнню сучасних систем проектування телекомунікаційних мереж та систем.

Мета зазначених освітніх програм – підготовка фахівців з найбільш затребуваних в даних час технологій в галузі телекомунікації, радіотехніки та робототехнічних систем.

Професійні перспективи:

 • проектування та експлуатація сучасних робототехнічних та радіотехнічних систем;
 • розробка цифрових систем зв’язку, пакетних методів передачі даних, інтегрування методів мультиплексування і комутацій;
 • проектування та експлуатація систем GPS, супутникового зв’язку, радіолокації та радіонавігації;
 • діагностика протоколів та інтерфейсів телекомунікаційних мереж та систем;
 • використання сучасного програмного забезпечення для проектування та управління системами та мережами зв’язку та телебачення.

 Практична професійна діяльність
діяльність у сфері телекомунікацій та радіотехніки:

 • проектування та експлуатація сучасних робототехнічних та радіотехнічних систем;
 • налагодження, ремонт, обслуговування та програмування сучасної електронної апаратури, проектування та експлуатація систем GPS;
 • викладання та науково-дослідна діяльність;
 • організація та керування проектною діяльністю;
 • експлуатація телекомунікаційних мереж та мережевого обладнання;
 • розробка цифрових систем зв’язку, пакетних методів передачі даних, інтегрування методів мультиплексування і комутацій;
 • розробка та налагодження робототехнічних систем;
 • контроль та діагностика мережевих протоколів та інтерфейсів;
 • проектування та експлуатація засобів та споруд кабельного, супутникового, мобільного, оптичного зв’язку в підрозділах Укртелекому, Інтернет провайдерів, Міноборони, банківській системі та в інших установах державної і приватної власності.