"Обробка сигналів і негаусівських процесів (ОСНП)"