Кириченко Максим Андрійович, виконавчий директор ПП «Лінк».

Голова екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр», спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма – «Телекомунікації» у 2016 – 2018 роках, та з 2020 по теперішній час.

Під час захисту кваліфікаційних робіт випускники показують достатній рівень теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю  «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма «Телекомунікації».  Випускники здатні проводити різноманітні дослідження і практичні розробки цифрових телекомунікаційних та інформаційно-комунікаційних пристроїв та систем. В цілому, випускні кваліфікаційні роботи відповідають вимогам стандарту вищої освіти та освітньої програми. Отриманні в процесі навчання компетентності, дають можливість випускникам успішно себе реалізувати на ринку праці.