Шановні вступники 2021!

Державне замовлення на підготовку бакалаврів у вишах, що належать до сфери управління МОН, збільшено у 2021 р. для галузі

Електроніка та телекомунікації – на 10,0%

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ ЗА БАКАЛАВРСЬКИМ ОСВІТНІМ РІВНЕМ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЩО МАЮТЬ СВІДОЦТВО ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Вступники можуть подати до 5 заяв (більшість вступників подають заяви в електронній формі).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали документів та додає:

 • копію документа, шо посвідчує особу;
 • копію облікової картки платника податків;
 • копії документів, шо засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування (за наявності);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання. У 2021 році приймаються сертифікати 2018-2021 років (замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови і літератури);
 • чотири кольорові фотокартки розміром З х 4 см;
 • папку скорозшивач (картонну) та два файли;
 • два конверти (формату А4 за А5) та п’ять файлів.

Контакти приймальної комісiї:

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460,

1 корпус, к. 102

тел. (0472) 73-02-23, (0472) 50-15-12

Сторінка приймальної комісії ЧДТУ

Контакти кафедри РТРС:

1 корпус, 3 поверх, к. 309-1

тел. (0472) 51-15-70

https://rtrs.chdtu.edu.ua

е-mail: [email protected]

Освітні рівні:

 • Бакалавр
 • Кваліфікація: бакалавр з телекомунікації та радіотехніки
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання: денна, заочна
 • Кваліфікація: магістр з телекомунікації та радіотехніки
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання: денна, заочна
 • Кваліфікація: доктор філософії (у галузі комп’ютерних наук)
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання: денна

Підготовка фахівців зі спеціальністі «Телекомунікації та радіотехніка» супроводжується вивченням фундаментальних дисциплін, а саме вищої математики, фізики, програмування, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також набуттям вмінь з проектування і розробки радіотехнічних та телекомунікаційних систем, навичок роботи з сучасним обладнанням (Arduino, Rasberry Pi, «Розумний будинок», IP-телефонія тощо);

 Освітня програма «Радіотехніка та робототехнічні системи», у якій поєднано фундаментальні знання в області радіотехніки, програмної та комп’ютерної інженерії з сучасними методами прийняття рішень. Також  особлива увага приділяється науковим основам робототехнічних систем, їх аналізу методами комп’ютерного моделювання, проектуванню і створенню програмних продуктів для інтелектуальних роботехнічних систем.

В освітній програмі «Телекомунікації», окрім базових напрямків підготовки радіоінженерів, приділяється велика увага розробці цифрових систем зв’язку та освоєнню сучасних систем проектування телекомунікаційних мереж та систем.

Мета зазначених освітніх програм – підготовка фахівців з найбільш затребуваних в даних час технологій в галузі телекомунікації, радіотехніки та робототехнічних систем.

 

Професійні перспективи:

 • проектування та експлуатація сучасних робототехнічних та радіотехнічних систем;
 • розробка цифрових систем зв’язку, пакетних методів передачі даних, інтегрування методів мультиплексування і комутацій;
 • проектування та експлуатація систем GPS, супутникового зв’язку, радіолокації та радіонавігації;
 • діагностика протоколів та інтерфейсів телекомунікаційних мереж та систем;
 • використання сучасного програмного забезпечення для проектування та управління системами та мережами зв’язку та телебачення.

 Практична професійна діяльність
діяльність у сфері телекомунікацій та радіотехніки:

 • проектування та експлуатація сучасних робототехнічних та радіотехнічних систем;
 • налагодження, ремонт, обслуговування та програмування сучасної електронної апаратури, проектування та експлуатація систем GPS;
 • викладання та науково-дослідна діяльність;
 • організація та керування проектною діяльністю;
 • експлуатація телекомунікаційних мереж та мережевого обладнання;
 • розробка цифрових систем зв’язку, пакетних методів передачі даних, інтегрування методів мультиплексування і комутацій;
 • розробка та налагодження робототехнічних систем;
 • контроль та діагностика мережевих протоколів та інтерфейсів;
 • проектування та експлуатація засобів та споруд кабельного, супутникового, мобільного, оптичного зв’язку в підрозділах Укртелекому, Інтернет провайдерів, Міноборони, банківській системі та в інших установах державної і приватної власності.