Чорній Андрій Михайлович


Кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри РТСК

Декан ФЕТР

e-mail:    [email protected]
корпоративний e-mail:  [email protected]

Рік народження – 1981.


Науково-педагогічна біографія

У 2003 році закінчив магістратуру за спеціальністю 8.05090302 “Телекомунікаційні системи та мережі” у Національному університеті “Львівська політехніка”, у 2010 році у цьому ж ВНЗ захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 “Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій”. За час роботи (з 2004 року) працював на посадах: інженер, доцент та декан.


Основні дисципліни, що викладаються

Телекомунікаційні системи передачі, системи передачі даних, телекомунікаційні та інформаційні мережі, системи комутації та розподілу інформації, системи доступу, інтегральна цифрова система зв`язку, методи забезпечення електромагнітної сумісності та інші.


Сфера наукових інтересів

Оптоволоконні системи передачі даних, мережі наступного покоління, кодування мови для передачі мережами.

Інші види діяльності

Розробка навчальних планів та іншої документації зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (спеціалізація “Телекомунікації”)
 

Основні навчально-методичні праці

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі” для студентів освітньої програми «Телекомунікації» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Телекомунікаційні системи передачі” для для студентів освітньої програми «Телекомунікації» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання
 3. Методичні вказівки до виконання бакалаврських випускних робіт для студентів освітньої програми «Телекомунікації» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання

Основні наукові праці

 1. Chorniy A. Сomparative Analysis of Polynomial Maximization and Maximum Likelihood Estimates for Data with Exponential Power Distribution / Zabolotnii, S. V., Chepynoha, A. V., Chorniy A., Honcharov, A. V. / Visnyk NTUU KPI, Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvanni (82). ­­˗ 2020. ˗ ­­­­pp. 44-51.1. – Web of Science.
 2. Чорній А.М. Моделювання та аналіз роботи внутрішньої телефонної мережі на базі ІР-станції з використанням протоколу SIP / Чорній А.М. Палагін В.В., Івченко О.В., Євтушенко І.О. / Вісник черкаського державного технологічного університету, Серія: Технічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2020– №4. С. 29–37.
 3. Чорній А.М. Дослідження впливу завантаженності мережі на якість передавання VоIP / Чорній А.М. Журбинський Д.А., Євтушенко І.О. / Вісник черкаського державного технологічного університету, Серія: Технічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2019– №4. С. 56–62.
 4. Чорній А.М. Вплив Раманівського розсіювання на поширення оптичного сигналу у оптичних волокнах / Чорній А.М. Кейсар Мажд Муафак Каватрі / Вісник черкаського державного технологічного університету, Серія: Технічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – С. 47–49.
 5. Чорній А.М. Дослідження параметрів кодерів мовного сигналу / Чорній А.М. / Вісник черкаського державного технологічного університету, Серія: Технічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 121–126.
 6. Чорній А.М Вплив дисперсійних явищ у оптичному волокні на якість передавання даних / Чорній А.М., Городілова Н.О. // Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий вісник. – Київ, 2014. – С.106-110;
 7. Чорній А.М Моделювання QAM –модуляції в безпровідних мережах / Чорній А.М., Баклан Ю.С. // Обробка сигналів і негаусівських процесів: праці V міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2015 р.: тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 214–215;
 8. Чорній А.М Дослідження параметрів радіоканалу мереж третього покоління / Чорній А.М., Городілова // Обробка сигналів і негаусівських процесів: праці V міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2015 р.: тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 159–161;
 9. Чорній А.М Дослідження параметрів кодерів мовного сигналу // Вісник черкаського державного технологічного університету, Серія: Технічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 121–126
 10. Чорній А.М. Дослідження принципів функціонування та побудови глобальної навігаційної системи GPS // Львів: 61-ша студентська науково-технічна конференція. – 2003. – С.72-73;
 11. Чорній А.М. Дослідження розпізнавання мовних сигналів чотирьохфонемним методом // Львів: Вісник Національного університету “ Львівська політехніка ” Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2009. – С. 222-225;
 12. Чорній А.М. Реалізація методу чотирьохфонемного розпізнавання мовних сигналів // Київ: Вісник Моделювання та інформаційні технології. – 2008. – №49. –С. 240-245;
 13. Чорній А.М. Сегментація в системах розпізнавання мовних сигналів // Київ: Вісник Моделювання та інформаційні технології . – 2007. – №42. –С. 197-201;
 14. Чорній А.М. Чотирьохфонемна модель розпізнавання мовних сигналів в телекомунікаційних мережах // Київ: Вісник Моделювання та інформаційні технології. – 2005. – №31. –С . 111-116;
 15. Русин Б.П. Аналіз стійкості дактилоскопічної біометричної системи верифікації. / Русин Б.П., Чорній А.М., Варецький Я.Ю. // Київ: Збірник наукових праць „Моделювання та інформаційні технології”. – 2004. – №26. – С.81-89;
 16. Application of Wawelet-transformation in to the system of speech recognition / [ Chorniy A.] // TCSET -2008. – February 19-23,2008. – Lviv-Slavsko,Ukraine. – P.345;
 17. Алгоритм і програмна реалізація чотирьохфонемного розпізнавання мовних сигналів / [Чорній А.М.] // Науково-практична конференція «Сучасні проблеми телекомунікацій-2008». –2008. –м.Львів. –С. 81-83.
 18. Сегментація в системах розпізнавання мовних сигналів / [Чорній А.М.] // Львів: Науково-методична конференція «Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій – 2007». –18-20.10.2007. –м.Львів. – С.19-20;
 19. Модель распознавания речевых сигналов с четырьмя состояниями в телекоммуникационных сетях / [Чорний А.М.] // Тезисы докладов. Международная школа-конференция по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы». – Москва, Россия. – 23-24.11. –2005. – С. 74;
 20. Чотирьохфонемна модель розпізнавання мовних сигналів в телекомунікаційних мережах / [ Чорній А.М.] // Науково-методична конференція «Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій – 2005». –20-23.10.2005. – м.Львів. – С.31-33;
 21. Криптоатака на блок порівняння у дактилоскопічних біометричної системи верифікації / [Русин Б.П., Варецький Я.Ю., Чорній А.М.] // Науково-практична конференція „Сучасні проблеми телекомунікацій-2004”. – Львів. – 20.10.2004. – С.33-34.

Перелік нагород та заохочень

Подяка ЧДТУ, почесна грамота ЧДТУ, почесна грамота департаменту освіти і науки Черкаської ОДА, почесна грамота Черкаської ОДА, подяка МОНу.