Клопотовський Павло Анатолійович


Старший викладач кафедри РТСК

e-mail:   [email protected]
 Рік народження – 1982.


Науково-педагогічна біографія

В 2004 р. закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Радіотехніка». З 2004 р. до 2007 р. – навчався в аспірантурі ЧДТУ за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи».


Основні дисципліни, що викладаються

«Теорія інформації та кодування»;
«Захист інформації в телекомунікаційних системах»;
«Сучасні технології систем телекомунікацій»;
«Цифрове телебачення»;
«Основи компютерного проектування РЕА»;
«Цифрова оброка сигналів».

Сфера наукових інтересів

Розробка та дослідження математичних моделей безінерційної поліноміальної фільтрації гаусівських сигналів при негаусівських асиметричних і ексцесних завадах

Основні наукові праці

orcid
google scholar