Гончаров Артем Володимирович


Кандидат технічних наук, доцент
Перший проректор ЧДТУ
Доцент кафедри РТСК

e-mail:   [email protected]
Рік народження – 1980.


Науково-педагогічна біографія

З 1997 по 2002 рік навчався у Черкаському державному технологічному університеті. В 2002 році здобув кваліфікацію радіоінженера та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “Радіотехніка”. З 2002 по 2005 рік навчався в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету. З 2005 року працював асистентом кафедри радіотехніки ЧДТУ, в 2006 переведений старшим викладачем цієї ж кафедри, а у 2007 році переведений на посаду доцента кафедри радіотехніки. У 2006 році захистив дисертацію “Оцінка параметрів постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий керівник: д.ф.-м.н. професор Кунченко Юрій Петрович. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри радіотехніки. Виконував обов’язки вченого секретаря науково-технічної ради ЧДТУ, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 73.052.01 ЧДТУ. З 2015 по 2020 рік працював на посаді декана факультету електронних технологій і робототехніки.


Основні дисципліни, що викладаються

Основи теорії нелінійної статистичної радіотехніки, Основи телебачення та телевізійні системи, Основи телебачення та радіомовлення


Сфера наукових інтересів

Оцінювання параметрів сигналів під впливом негаусівських завад із застосуванням усічених поліномів Кунченка

Основні наукові праці

google scholar
orcid.org
 

Участь у конференціях

 1. Гончаров А.В. Оцінка амплітуди корисного сигналу при усіченому оцінюванні параметрів асиметричної завади / Гончаров А.В., Ткаченко В.М. // Обробка сигналів і негауссівських процесів: праці III міжнародної науково-практичної конференції, 2011 р. : тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 98–100.
 2. Гончаров А.В. Оцінювання фази корисного сигналу при усіченій оцінці дисперсії асиметричної завади другого типу / Гончаров А.В., Уваров Р.В // Обробка сигналів і негауссівських процесів: праці III міжнародної науково-практичної конференції, 2011 р. : тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 101–102.
 3. Гончаров А.В. Оцінка частоти корисного сигналу при усіченому оцінюванні дисперсії асиметрично-ексцесної завади / Гончаров А.В., Уманець В.М. // Обробка сигналів і негауссівських процесів: праці III міжнародної науково-практичної конференції, 2011 р. : тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 103–105.
 4. Гончаров А.В. Особливості застосування методу максимізації усіченого стохастичного полінома для оцінювання параметра постійного сигналу на тлі асиметрично-ексцесної завади / Гончаров А.В., Філіпов В.В. // МЗКЗУІ-2013: праці IV міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2013 р.: тези доп. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – С. 301–303.
 5. Гончаров А.В. Cпільне оцінювання частоти радіосигналу та дисперсії асиметричної завади із застосуванням усічених поліномів Кунченка / Гончаров А.В., Уманець В.М. // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: праці IV міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2013 р.: тези доп. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – С. 304–307.
 6.  Гончаров А.В. Спільне оцінювання частоти радіосигналу та параметрів асиметричної завади з використанням усічених стохастичних поліномів / Гончаров А.В., Уманець В. М. // Обробка сигналів і негауссівських процесів: праці IV міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 травня 2013 р.: тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – С. 44–47.
 7.  Гончаров А.В. Цифрове телебачення надвисокої чіткості. Перспективи впровадження в Україні / Гончаров А.В., Іванченко В.В. // Обробка сигналів і негауссівських процесів: праці IV міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 травня 2013 р.: тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – С. 112–115.
 8.  Гончаров А.В. Спільне оцінювання фази радіосигналу та параметрів асиметричної завади з використанням усічених поліномів Кунченка / Гончаров А.В., Уманець В.М. // Статистичні методи обробки сигналів і даних: праці міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 жовтня 2013 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2013. – С. 103–106.
 9.  Палагін В.В. Комп’ютерне моделювання сумісних алгоритмів розрізнення радіосигналів та оцінювання їх параметрів на фоні негаусівських завад / Палагін В.В., Гончаров А.В., Уманець В.М. // Фізико-технологічні проблеми радіотех-нічних пристроїв, засобів телекомуні-кацій, нано- та мікроелектроніки: праці ІІІ міжнародної науково-практичної конференції: праці ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 жовтня 2013 р.: тези доп. – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2013. – С. 109–110.
 10. Гончаров А.В. Оцінка фази радіосигналу спільно з усіченим оцінюванням дисперсії адитивної асиметрично-ексцесної завади / Гончаров А.В., Уманець В.М., Андрєєв М.В. // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи: праці міжнародної науково-практичної конференції, 10-16 березня 2014 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2014. – С. 33–35.
 11. Палагин В.В. Совместное различение сигналов и оценивание их параметров на фоне асимметричных негауссовых помех/ Палагин В.В, Гончаров А.В., Уманець В.М. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: праці IV міжнародної науково-практичної конференції, 28-30 травня 2014 р.: тези доп. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 27–29.
 12. Палагін В.В. Комп’ютерне моделювання поліноміальних двофункціональних правил обробки радіосигналів на фоні негаусівських завад / Палагін В.В., Гончаров А.В., Уманець В.М. // Фізико-технологічні проблеми радіотех-нічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: праці IV міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014 р.: тези доп. – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2014. – С. 114–115.
 13. Гончаров А.В. Поліноміальні алгоритми усіченого оцінювання параметрів адитивної суміші радіосиналу та ексцесної завади / Гончаров А.В., Уманець В. М. // Обробка сигналів і негаусівських процесів: праці V міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2015 р.: тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 92–94.
 14. Гончаров А. В. Моделювання роботи системи обробки OFDM сигналів в цифровому ефірному телебаченні стандарту DVB-T2 / Гончаров А. В., Уманець В. М., Луценко В. Ю. // Обробка сигналів і негаусівських процесів: праці V міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2015 р.: тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 178–180.
 15. Філіпов В. В. Математичне моделювання обробки інформації з каналу зв’язку з використанням OFDM-модуляції / Філіпов В. В., Гончаров А. В., Протасова А. В. // Обробка сигналів і негаусівських процесів: праці V міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2015 р.: тези доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 210–212.

Перелік нагород та заохочень

 1. ЧДТУ, Почесна Грамота за плідну творчу викладацьку діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя утворення ЧДТУ (наказ № 274-к від 02.08.2010).
 2. ЧДТУ, Грамота за сумлінну працю, виховання у студентів творчого відношення до навчання, підтримку обдарованих студентів та сприяння їхнім творчим здібностям.
 3. ЧДТУ, Грамота за творчу науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету (наказ № 322-к від 21.09.2011).
 4. ЧДТУ, Почесна Грамота за багаторічну плідну творчу працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію, а також з нагоди святкування Дня ФЕТ.
 5. ЧДТУ, Почесна Грамота за багаторічну сумлінну працю, активну роботу в приймальній комісії (наказ № 314-к від 29.08.2012).
 6. ЧДТУ, Почесна Грамота за плідну творчу науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету (наказ № 111-к від 10.04.2014).
 7. Департамент освіти і науки ЧОДА, Почесна Грамота за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня працівників освіти (наказ № 267-к/ос від 29.09.2014).
 8. МОНУ, Подяка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2015 р.)