Гавриш Олександр Степанович


Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Професор кафедри РТСК
Помічник декана ФЕТ з навчальної роботи

e-mail:    [email protected]
корпоративний e-mail:  [email protected]


Науково-педагогічна біографія

У 1996 році закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут, отримав кваліфікацію “радіоінженер”.
У 2001 році захистив кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук за спеціальністю Радіофізика, науковий керівник: д-р фіз..-мат.наук, професор Кунченко Ю.П., в Харківському національному університеті радіоелектроніки.
У 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри радіотехніки Черкаського державного технологічного університету.


Основні дисципліни, що викладаються

Електронні та квантові прилади НВЧ,
Електродинаміка та поширення радіохвиль,
Пристрої мікрохвильового та оптичного діапазонів.


Сфера наукових інтересів

Статистичне опрацювання сигналів при негауссівських завадах, моделювання НВЧ пристроїв.

Основні наукові праці

  1. Гавриш О.С., Лифар В.П. Віртуальний лабораторний стенд для дослідження генератора на магнетроні //Вісник ЧДТУ. – Черкаси, 2011. – № 2. – С.127-129
  2. Гавриш А.С., Заболотный С.В., Коваль В.В. Рекуррентные методы нахождения оценок максимизации полинома при неодинаково распределенной выборке //Радиотехника. – Харьков.  №167. 2011. – С.181-184
  3. Гавриш О.С., Майборода В.О. Розробка алгоритму та моделювання оптимального розміщення базових станцій мережі мобільного зв’язку стандарта GSM// Вісник ЧДТУ. – Черкаси, 2011. – №3. – С. 103-108.