Кунченко-Харченко Валентина Іванівна


Доктор технічних наук
Професор кафедри РТСК
Член спеціалізованої вченої ради К 73.052.01

роб.тел.:   +380 (472) 730-217
e-mail:    [email protected]
корпоративний e-mail:   [email protected]


Почесні звання

«Лідер України» з врученням ордена «Срібна Зірка»(2012р.)
Академік Української технологічної академії
«Заслужений діяч вищої школи» (2010р.)


Науково-педагогічна біографія

Вищу освіту здобула у Московському історіко-архівному інституті. У 1988р. захистила кандидитську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата історичних наук. У 2012 році закінчила Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю Правознавство і отримала кваліфікацію «юрист».
У 2013р. Захистила докторську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді Української академії друкарства (м.Львів) із спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології».


Основні дисципліни, що викладаються

1. Патентознавство та авторське право
2. Методологія наукових досліджень
3. Документаційне забезпечення діяльності установ
4. Професійні функції і задачі магістра. Педагогіка
5. Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації
6. Вступ до фаху
7. Економічна безпека діяльності підприємств


Сфера наукових інтересів

Має наукові публікації у виданнях Національної академії наук України, серед яких наукові статті, навчальні посібники з діловодства, документознавства, документалістики, правознавства, історії науки і техніки, управлінського документообігу, концепцій захисту інформації в ієрархічних системах.
 

Інші види діяльності

Постійна робота з науковцями, управлінцями, спеціалістами державних органів управління, з провідними фахівцями судових органів і юриспруденції.
Підготовка та проведення круглих столів з правових питань та їх регулювання.
Є президентом Благодійного фонду «Наукова школа ім. Юрія Петровича Кунченка, доктора технічних наук, професора».
Організатор міжнародних науково-практичних конференцій «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвячених пам’яті видатного вченого Юрія Петровича Кунченка, доктора технічних наук, професора

Основні наукові досягнення та здобутки

Науково-технічні досягнення Кунченко-Харченко В.І. викладені у довіднику «Учені Черкаського державного технологічного університету»/ Під ред. М.І.Бушина, Черкаси, 2012.- 543 с.

Основні наукові праці

 1. Кунченко-Харченко В.І. Математична модель пошукового образу документу в системі управлінського документообігу // Scientific Journal «ScienceRise».  Volume12/2(17).  2015.  С.22-27.
 2. Кунченко-Харченко В.І. Механізм термінологічного аналізу показників функціонування інтегрованої інформаційної системи // Технологічний аудит та резерви виробництва.  №6/2(26).  2015.  С.25-28.
 3. Кунченко-Харченко В.І. Механізм лінгвістичного аналізу збережених даних www-ресурсу для прогнозування циклів розвитку інтегрованих систем // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету».  № 6. – 2015. – С.173–177.
 4. Кунченко-Харченко В.І. Системи електронного документообігу: інформаційний базис технології прогнозування розвитку динамічних ситуацій // VII International conference “Science and education”. – February 27¬-march 06, Dubai, UAE. – 2015. P.97-100.
 5. Кунченко–Харченко В.І. Систематизація архівного зберігання документів як основна умова продуктивного функціонування електронного документообігу в процесі управління // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». – Вінниця: ВНТУ, 2014.– С.77-80.
 6. Кунченко-Харченко В.І. Концепція розвитку документознавства в системі інтелектуальних технологій прийняття рішень // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері». – Донецьк. – 2013. – С. 13-15.
 7. Кунченко-Харченко В.І.Використання в системах бази даних та в документології моделей інформаційних потоків в умовах впровадження інновацій // Матеріали ІІ науково-технічної конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації». – Львів. – 2012. – С. 244-248.
 8. Кунченко-Харченко В. І. Лега Ю.Г. Квалітивні моделі вищого навчального закладу // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія». – Вінниця. – 2012. – С. 70-74
 9. Кунченко-Харченко В. І. Теорія сигналів Ю.П. Кунченка в розвитку інформаційних технологій // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія». – Вінниця. – 2012. – С. 26-32.
 10. Кунченко-Харченко В.І. Використання в системах бази даних та в документології моделей інформаційних потоків в умовах впровадження інновацій // Матеріали ІІ науково-технічної конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації». – Львів. –2012. – С.244-248.
 11. Кунченко-Харченко В.І. Прогнозні властивості поліномів Юрія Петровича Кунченка для оцінки тенденцій розвитку високих технологій // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів». – Черкаси. – 2011. – С. 8-10.
 12. Кунченко-Харченко В. І. Навчальний посібник «Документологія – базис прогнозу інформаційних систем» / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черк.держ. технол.ун-т. – Черкаси: ЧДТУ. – 2011. – 317 с.
 13. Кунченко-Харченко В.І. Теорія нелінійної статистичної обробки негаусівських сигналів Кунченка Ю.П. // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації». – Вінниця – 2011. – С. 32-33.
 14. Кунченко-Харченко В.И., Рискаль М.О. Стохастические полиномы Юрия Петровича Кунченко для систем радиосвязи. Материалы 15-го юбилейного Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». – Том 3. – Харьков. – 2011. – С. 111-112.

Участь у конференціях

VII Международная научная конференция «Наука и образование» Дубаи, ОАЭ.2015г.
Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», Вінниця, 2014.
Праці міжнародних науково-практичних конференцій «Обробка сигналів і негаусівських процесів». Черкаси, 2007-2015р.
Тези доп. ІІ науково-технічна конференція –Львів, 2012 р. materialy ІV mezinarodni vedecko-practicka konference, 2008 r. – Praha.
Тези доп. ІІ міжнародна науково-практична конференція, 2006 р. – Дніпропетровськ. materialy III medzynarodowey naukowej-praktycznej konferecja, 2007 r. – Przemysl.
VІ международна научна практична конференция, 2010 г., – София.
Тези доп ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 2013 р.,– Донецьк.
Тезисы докл. 17-й международный молодежный форум, 2013г.,– Харьков: ХНУРЭ. Тези доп. 9 всеукраїнська наукова конференція, 2010 р. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК.
Тези до міжнародної конференції «ICS– 2014» Львів, 2014.
Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», 2014, Вінниця.
Тези доп. ХІ міжнародна науково-практична конференція, 2010 р. Харків.
Тези доп. ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 2012 р., Вінниця.
Та інші.

Перелік нагород та заохочень

Грамота Верховної Ради України м.Київ – за заслуги перед українським народом від 11.10.2010р.
Грамота президії УТА за вагомий внесок у розбудову держави та особисті заслуги у галузі науки і освіти з врученням ордена «Срібна Зірка» з присвоєнням звання «Лідер України» (2012р.)
Диплом президії Української технологічної академії з присвоєнням звання «Заслужений діяч вищої школи»(2010).